ی ی ی Ԑ ی 95/11/2 24 ی
ݘ : 66750385 - 66750517 - 66751748 - ی : 66753549
ی : www.hafezmobile.com یی : info@hafezmobile.com
HUAWEI ی Nokia ی Samsung ی
Y336 211 ی ی5-4 105 1sim 84 ی ی- B110 82 ی- ی
Y360 253 ی ی5-4 105 Dual 90 ی ی- B310 95 ی - ی
Y3 II 3G Ȏ 295 ی ی5-ی5 108 Dual 131 ی- Samsung GALAXY    
Y560 248 ی ی8-4 130 Dual 110 - G920 Ȏ 1645 S6 16MP32G ی
Y5 II 3G Ȏ 388 ی ی8-ی5 216 Dual 175 ی - G930 ی 1855 ȎS7 12MP32G ی
Y6 Pro 4G 488 ی 13MP16Gی 222 Dual 173 ی2- G935 Edge 2175 S7 ی-ʘی
Y6 II Ȏ 540 ی 13MP16G8 SONY     G935 Edge 2150 S7 ی-یی
G5521 102 ی ی- -Ϙ E6633 ی 1430 Z5 23MP32G Ȏ G532 Ȏ 510 4G ی 8MP8G +ρی
GR3 4G Ȏ 586 ی 13MP16G8 E6883 ی 1655 Z5 ȎPremium J105 Ȏ 297 3G ی 5MP8G
GT3 4 666 ی 13MP16G8 F3112 ی 840 XA 13MP16G J106 Prime 358 4G ی 5MP8G- ی
G8 4GȎ 895 ی 13MP32G ی F3212 ی 1080 XA 22MP 16G -Ultra J110 ی 363 ی 5MP4G
P8 4G Ȏ 568 ی Lite13MPی F5122 ی 1235 X 23MP32G Ԙی J111 ی 424 4G ی 5MP8G-ی
P9 4GیȎ 770 ی Lite13MP16G F8332 ی 1985 XZ 22MP 64G ی J120 477 4G ی 5MP4G-ی
P9 4Gی Ȏ 1480 ی 12MP32G iPhone     J200 Ȏ 490 4G ی 5MP8G-ی
honor 5X 683 4G ی 13MP16G Ȏ SE 64G 2040 J320 Ȏ 497 3G ی 5MP8G
honor 8 1370 4Gی 24MP32G Ȏ 6S 64G 2600 J320 570 4G ی 5MP8G-ی
MATE 9 2225 4G ی 20MP64G-ی 7 32G 2860 2770 J500 600 ی 13MP8G
T1 368 Tab7 5MP16G4 7 128G 3200 31503100 J5 Prime G570 715 4G ی 13MP16Gی Ȏ
HTC     7 128G 3150 J510 Ȏ 700 4G ی 13MP16G-ی
D .526 298 ی ی8-4 7 256G 3460 3270 J700 780 ی 13MP16G-ی
D .626 G+ 425 ʘی ی13-4 7 256G 3270 J700 Ȏ 840 4G ی 13MP16G-ی
D .628 4G 550 ی 13MP32G-8 7 Plus 32G 3220 J7 Prime G610 930 4G ی 13MP16G ی Ȏ
D .728 4G 625 ی 13MP32G-Ultra 7 Plus 128G 3770 3700 J710 Ȏ 815 4G ی 13MP16G-ی
D .820 G+ 500 3Gی ی13-ی 7 Plus 128G 3670 A500F 4G 737 ی 13MP16G
D .826 4G 550 ی 13MP32G 7 Plus 256G 4100 A510F 4G 1070 ی ی Ȏ
D .828 4G 630 ی 13MP16G 7 Plus 256G 4100 A710F 4G 1270 ی 13MP32G
D .830 4G 700 13MP32G-8 LG     A710F 4G 1355 ی 13MP32G ی Ȏ
D.10Pro.4G 1285 20MP32G-8 K4 342 4G 5MP8G ی A810 4G 1655 ی 16MP32Gی
One E9 625 ی 20MP16G-8 K4 ی 363 4G 5MP8G ی N920 ی 2140 NOTE5 16MP32G-ی
One M8 EYE 775 ʘی 13-8 K7 410 3G 5MP8G ی Samsung GALAXY   Tablet
One ME 800 ی 20MP32G-8 K8 420 4G 8MP8G-ی T561 10ی 740 TabE 5MP8G-
One A9 4G 1110 13MP32G-8 K8 ی 510 4G 8MP8G-ی T585 10ی 1255 TabA 8MP16G
ALCATEL     K10 515 4G 13MP16G-ی T819 10ی 1700TabS2 8MP32G Ȏ
1050 Dual 50 ی- K10 ی 566 4G 13MP16G-ی Maxeeder - 4 ی - 7 ی
1052 Dual 57 ی- Stylus2 ی 720 K520.4G 13MP16G-ی T43 512 177 3G 3MP8G-ی
1054 Dual 59 ی- Screen ی 683 k501.4G 13MP16G-ی T44 512 177 3G 3MP8G-ی
1035 Dual 84 Ȏ ی- X Power ی 670 k220.4G 13MP16G-ی T38 1 188 3G 3MP8G-ی
2001 Dual 152 ی2-ǘ ю H815 G4 11154G32G ی-ی T50 1 188 3G 3MP8G-ی
2012 Dual 173 Ȏ ی3- H850 G5 13704G32G SE16MP Ȏ-ی Lenovo - 4 ی
2051 Dual 154 ی2- Motorola ی Tab3 A7 35816G-3G 5M-7ی -
2008 Dual 172 ی2-ǘ ю Motoblu 370 110 ی-ی-8ی Tab3 A7 40216G-4G 5M-7ی -
DIVA FLEX ی Motoblu 380 151 ی-ی- Tab3 A8 57216G-4G 5M-8ی -
BLU 350 137 ی-ی- Motoblu 390 154 Ȏ ی-ی- Tab2 S8 61516G-4G 8M-8ی -