ی ی ی Ԑ ی 97/5/29 24 ی
ݘ : 66750385 - 66750517 - 66751748 - ی : 66753549
ی : www.hafezmobile.com یی : info@hafezmobile.com
HUAWEI ی јی 4G ی Nokia ی јی ی Samsung GALAXY   ی јی
Y3 3G 2017 1225 Ȏ 8MP8G 105 2017 272 ی- G532 + 1720 Ȏ 8MP8Gی
Y3 2017 1290 8MP8G 130 2017 290 ی- J250 Pro 1755 ی 8MP16G
Y5 2017 1310 Ȏ 8MP16G 150 340 ی2- J5 Prime G570 2300 Ȏ 13MP16Gی
Y6 2018 2130 ی 13MP16G 216 343 ی2- J7 Core J701 2220 Ȏ 13MP32
Y7 2018 2590 Ȏی 13MP32G 230 440 2M-ی-Ϙ J5 Pro.j530 2720 13MP32Gی
honor 7C 2240 ی 13MP32G 3310 2G 405 ی ی2- J7 Pro.j730 3360 ی 13MP64Gی
honor 6X 2310 Ȏ 12MP32G 3310 3G 410 ی ی2- A520 A5 3470 16MP32Gی
honor 7X 2770 ی 16MP64G 1 4G 1090 ی 5MP8G-ی8 A720 A7 3820 16MP32Gی
honor 8 2150 Lite12MP16G 2 4G 1265 8MP8G-ی7 G960 S9 8300 12MP64G ی
honor 9 2770 Lite13MP32G 3 4G 1690 8MP16G-ی7 G965 S9+ 9700 12MP64G ی
honor 9 3550 ی 2*12MP64G 5 4G 1855 13MP16G-ی7 N950 NOTE8 8500 Ȏ 12MP64G
MATE10 3580 Ȏی Lite16MP64G 6.1 4G 3650 16MP32G-ی8 Samsung ی ی
P smart 2740 ی 2*13MP32G 7+ 4G 4630 13MP64G-ی8 G532 + 1640 Ȏ 8MP8G ی
nova 3e 4340 16MP64G 8 Sirocco 6800 ʘی 12MP128G-ی8 J250 Pro 1620 Ȏ 8MP16G ی
HUAWEI ی ی iPhone ی јی   J5 Prime G570 2050 Ȏ 13MP16G ی
Y3 2018 1290 Ȏ 8MP8G 8 64G 9000 8950 J7 Prime2 G611 2325 Ȏ 13MP32G ی
Y5 2018 1495 ی 8MP16G 8 64G 8650 8350 J7 Core J701 1935 Ȏ 13MP16G ی
Y6 2018 1790 Ȏ 13MP16G 8 256G 9550 8950 J7 Core J701 2055 Ȏ 13MP32G ی
Y6 II 1450 Ȏ 13MP16G 8 Plus 64G 10150 J5 Pro.j530 2390 13MP32G ی
Y7 2018 2200 ی 13MP32G 8 Plus 64G 9850 J7 Pro.j730 2960 Ȏ 13MP64G ی
Y9 2018 2340 Ȏی 16MP32G 8 Plus 256G 11550 J400 j4 1830 Ȏ 13MP32G
honor 7A 1670 ی 13MP32G X 64G 11350 J600 j6 2230 13MP32G
honor 7C 2000 ی 13MP32G X 256G 13250 13350 A600 A6 3110 Ȏ 16MP32G
honor 7S 1430 ی 13MP16G TECNO ی ی ی A605 A6+ 4080 Ȏ 16MP32G
honor 7X 2630 16MP64G T312 224 ی-ی- A605 A6+ 4440 Ȏ 16MP64G
honor 8 1860 Lite12MP16G T465 16ی 253 ی-ی- J810 j8 3380 Ȏ 16MP32G
honor 9 2360 Lite13MP32G T473 16ی 263 ی ی-ی- A520 A5 3030 16MP32G ی
MATE10 2980 12MP64G F2 3G 895 5MP8G A720 A7 3530 Ȏ 16MP32G ی
P smart 2340 Ȏی 2*13MP32G WX3 4G 1000 5MP8G A530 A8 4740 Ȏ 16MP64G ی
nova 3e 3470 ی 16MP64G KEN XIN ی ی-Ϙ ی A730 A8+ 5080 Ȏ 16MP64G ی
Jimo ی ی ی G170 233 ی-ی- G950 S8 6180 Ȏ 12MP64G ی
B2405 212 ی2- RG129 253 ی-2G- G955 S8+ 6770 Ȏ 12MP64G ی
B2406 222 ی2- OROD ی ی-Ϙ ی N950 NOTE8 8100 12MP64G ی
R722 238 ی2-- EVE 240 ی-ی- N950 NOTE8 8000 Ȏ 12MP64G ی
Lenovo ی јی - 4 F180 228 ی-ی- Samsung ی ی Tablet
Tab4 A7 86016G-3G 5MP-7ی Pantech ی ی 4G ی T285 7ی 1480 TabA 5MP8G-
Tab4 A7 105016G-4G 5MP-7ی GN100 1230 Ȏ 13MP32G T561 10ی 1660 TabE 5MP8G-
BLU ی ی ی-Ϙ ی ALCATEL ی ی T585 10ی 2590 TabA 8MP16G
Z3 233 ی-- ی 1035 Dual 222 ی- T825 10ی 5480TabS3 13MP32G
HYUNDAI ی یی ی Caterpilar ی ی NARTAB ی Tablet
K1 250 ی3- B25 620 ی 2MP8G-ی NT804 8ی 760 4G 5MP16G-